Real Hell

2021

V jeskyni tvé mysli se rozléhá mnohohlasá ozvěna… přitakání, pochvala, plytké moudro a pak náhle náznak hádky. Rázně ji ukončíš a vydáváš se po prošlapané stezce, která vede k rychlé odměně. Kolem sebe vnímáš hřejivou náruč přijetí, ale za fasádou laciného uspokojení se ukrývá… nic. Zpřetrhané nitky s okolním světem tě ponechávají na pospas prázdnotě jako draka s přetrženým lankem uprostřed bouře. Jen o tom ještě nevíš.

Tools: Rhinoceros, Bella render, Photoshop

Text: Petr Schink

Using Format